Povlečení
Prostěradla Shop

Obchodni Podminky

Uvodni ustanoveni.

Tyto obchodní podmínky pláti pro nákup v internetovém obchodě www.povlečen- prostěradla-shop.cz a upřesňují práva a povinností prodávajícího a kupujícího.

Ochrana osobních údajů kupujícího.

Osobní udaje zákazníka dodavatel nepředává žádné další osobě.

Uzavřeni kupní smlouvy.

  1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu www.povlečení-prostěradla-shop.cz jsou považovány za závazné. Podaným objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řadem a že s nimi souhlasí.
  2. Před zaslaným objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit udaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávaní dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Potvrdit objednávku".
  3. Udaje uvedené kupujícím při registraci a při objednávaní zboží je kupující povinen uvádět přesně a pravdivě všechny udaje.
  4. Pokud dojde mezi vyřízením a odeslaným objednávky ke změně cen, pláti vždy ceny uvedené v již uskutečněný objednávce.
  5. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověřeni nebo upřesněni objednávky.
  6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplaceni kupní ceny a jeho převzetím.

Odstoupeni od smlouvy.

Právo zákazníka na odstoupeni od smlouvy: Stornovani objednavky nebo odstraněni některého kusu z objednavky je možně pouze do 24 hodin od zadáni objednavky. Při stornováni je nutné uvést číslo objednavky. Právo dodavatele na odstoupeni: Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odesláni zboží, a to jen v případe nedostupnosti zboží nebo výrazně změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupem.

Objednavky,dodací lhůty.

Zboží, zasíláme do 3 pracovních dni po připsané platbě na účet. Zboží, které není skladem, dodáváme v rozmezí do 15 pracovních dnu podle skladových dispozic vyhraných dovozců nebo výrobců. V případe prodlouženi terminu dodáni zboží, kontaktujeme zákazníka a domluvíme se na dalším postupu. Místem dodáni zboží je adresa uvedena zákazníkem v registračním formuláři. Pokud se doba dodaní prodlouží vždy vás o teto situaci informujeme emailem či telefonicky a snažíme se najít řešeni vedoucí ke vzájemné spokojenosti.